HÄLSA

Vi på K4 ser till ditt bästa och vill att du ska må så bra som det bara går. Att få kunskap om hälsa innan man drabbas av ohälsa eller sjukdom, är den bästa preventionen du kan investera i.

Genom att mäta din hälsa kan vi se om det föreligger en risk för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomarna som idag utgör 70-80% av alla sjukdomar. Undersökningen är en fysiologisk mätning som använder ett flertal olika erkända mätmetoder, som används av läkare och inom forskning. Det vi mäter är bland annat:
 • Kroppssammansättning
 • Kondition
 • Stress
 • Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)
 • Insulinresistens
 • pH värde och oxidativ stress
 • Låggradig inflammation
 • Cirkulation
 • Matsmältning
 • Underfunktion sköldkörtel
 • Autonoma nervsystemet kopplat till utmattning
Med denna hälsoundersökning som underlag kan vi sedan skapa en personlig rådgivning och i många fall kan du förstå orsaken till de symtom som du kanske har. Du får ett ”kvitto” på din hälsa och kan sträva efter att må så bra som möjligt.

Vi erbjuder:

 • Naprapatbehandling eller massage på plats hos er, alt att era medarbetare bokar in ett besök på vår klinik
 • Individanpassade rehab- och träningsprogram
 • Hälsoscreening
 • Ergonomi på arbetsplatsen
 • Gruppträning i förebyggande syfte

ÅTERBESÖK

Hälsoundersökning för dig som tidigare gjort en undersökning hos oss.

950kr / besök